Våre målbedrifter:

Halti Næringshage AS vil til enhver tid ha tilknyttet et visst antall målbedrifter som vi jobber spesielt med for å skape utvikling. Vår målbedriftsportefølje vil ikke være konstant, det vil av naturlige grunner foregå utskiftninger i porteføljen etter hvert som noen faller fra og andre kommer til. Listen under må derfor ikke anses som å være utfyllende og komplett til enhver tid!


88 Troll AS


Aquamek AS


Arctic Circles AS 


Arctic Gasservice AS


Arctic Panorama Lodge AS  


Arktisk Geotek DA  


Brekmoe ENK


Edward Reibo korrektur og språkvask – Slett og Rett  


ihana! AS 


Lyngen North AS  


Marin Helse AS  


Nord-Troms Rør AS  


North Experience AS  


Olsens Verft AS  


Pro Vedlikehold AS


Reisafjord Hotel AS    


S.H.T AS  


Sivilingeniør Pål Pettersen


TD Rør AS


Yttregaard Reklame AS