Samfunnsutvikling

12096618_934805873241698_4271321068628815949_n[1]

Samfunnsutvikling:

Vi er vårt ansvar bevist som en viktig aktør for samfunnsutvikling i Nord-Troms. Vi er derfor en proaktiv deltaker i ulike fora som omhandler samfunn, planverk og næring i Nord-Troms.

Vi har også tatt ansvar for å samle næringslivet for informasjon, diskusjon og kunnskapsdeling gjennom blant annet månedlige frokostmøter, og gjennom å fasilitere besøk og arrangementer for andre deler av virkemiddelapparatet i Troms.