Kontor- og møterom

IMG_8186

Utleie av lokaler:

Halti Næringshage AS tilbyr attraktive kontor i et aktivt og myldrende forretningsmiljø som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter. Lokalene er lokalisert i Halti-bygget på Storslett hvor du i tillegg til andre næringshagebedrifter vil være lokalisert i samme bygg som andre aktører, slik som Nordreisa kommune, Nord-Troms Museum, Nord-Troms regionråd, Nord-Troms studiesenter, Halti Nasjonalparksenter AS og Halti Kvenkultursenter IKS.

Lokalene har fellesløsninger på praktiske kontorbehov. Som en del av næringshagens miljø vil du også være profilert i ditt lokale og regionale kompetansenettverk.

Vi har også mulighet til å leie ut møterom av ulik størrelse til eksterne aktører, både på dags- og timesbasis.

Kontaktperson for lokaler ved Halti Næringshage er Marius Johansen, kontaktinformasjon finner du under kontakt oss.