Kompetansetjenester

Andre kompetansetjenester

Halti Næringshage AS består til enhver tid av et team av ansatte med tverrfaglig og diversifisert kompetanse innenfor ulike områder. Dette medfører at vi har anledning til å bistå private bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner innenfor en rekke ulike kompetansetjenester som for eksempel:

  • Prosjektutvikling og -ledelse
  • Prosessledelse
  • Ulike former for strategiprosesser
  • Kompetanseutvikling og coaching
  • Styrerepresentasjon

Kom gjerne innom for en prat om hva du trenger hjelp med, så kan vi være med å vurdere mulighetene for at vi kan bistå.