Påmeldingsskjema Sjømatkonferanse og samling Leverandørutvikling Havbruk 15/16.mai

Finnsnes 15. og 16. mai
  • Adresse, postnummer og poststed
  • 15.mai - Sjømatkonferanse Finnsnes. Meld deg på via: bit.ly/2KmegUh

    For å delta på sjømatkonferansen er det nødvendig å melde seg på denne for seg selv. Benytt linken: bit.ly/2KmegUh til å melde deg på direkte hos leverandør.
  • 16.Mai - Samling Leverandørutvikling Havbruk Nord

    Se tilsendt program på mail
  • I løpet av samlingen vil det gjennomføres følgende fagforum. Kryss av for hvilket fagforum du ønsker å delta på, om du ønsker muligheten til å delta på flere fagforum kan du nevne dette i tekstboksen under.
  • Matallergier? Annet?