DSC01057

Om Halti Næringshage AS:

Halti Næringshage AS, org.nummer 983 839 517 ble etablert 15.august 2001. Vi holder til på Hovedveien 2 i Haltibygget på Storslett i Nord-Troms, omtrent midt mellom Tromsø og Alta. Navnet Halti er hentet fra grensefjellet Ráisdouttarhaldi som ligger i Nord-Troms. På finsk betyr ordet: et sted der det er mektige og gode krefter, på samisk betyr det: overlate noe betydningsfullt til en venn man har full tillit til. Vi er stolte av å kunne representere dette i våre daglige gjøremål, og vi håper vi klarer å leve opp til navnet.

Hva er det egentlig vi gjør i næringshagen?

Vår forretningsidé er følgende: Vi tilbyr talenter, ideer og prosjekter i Nord-Troms profesjonell bistand i møte med virkemiddelapparatet, til å utvikle forretningsideer, arbeide med markedet og finne samarbeidspartnere. Vi tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Vi ønsker i vårt daglige virke å fremstå som: Raus – Robust – Rå

haltinh2

Vi er medlem i organisasjonen Næringshagene i Norge:

Halti Næringshage er medlem i Næringshagene i Norge – en landsdekkende forening som jobber for å få knyttet næringshager og medlemsbedriftene tettere sammen.
NÆRINGSHAGE® er et registrert varemerke for SIVA. Dette innebærer at SIVA har enerett til varemerket, og derfor bestemmer hvem som kan få bruke begrepet Næringshage®. Eneretten til Næringshage gjelder også når ordet «Næringshage» brukes i kombinasjon med andre ord, samt varianter som kan forveksles med ordet Næringshage. Det vil si at man må være med i SIVAs næringshageprogram, eller medlem av Næringshagene i Norge for å kunne bruke ordet «Næringshage». Ingen andre kan bruke betegnelsen uten særskilt tillatelse fra SIVA.

SIVA har også registrert eplelogoen som varemerke, med tilsvarende regler som Næringshage® som beskrevet over. Logoen skal brukes i originalfargene rødt og grønt, i noen tilfeller i sort/hvitt.