Om næringshageprogrammet

Halti Næringshage AS er Siva-godkjent næringshage og deltar i det nasjonale næringshageprogrammet. Det betyr at næringshagen mottar offentlige midler fra SIVA for å hjelpe bedrifter og gründere til å realisere sine forretningsidéer og utviklingsplaner.

Våre rådgivere er tilgjengelige for å hjelpe bedrifter med akkurat det de trenger for å vokse. Bedriftene betaler en egenandel, og resten betaler Siva, som en del av statens virkemiddelapparat. Da er ikke gode råd spesielt dyre!

Bedrifter som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet blir blir definert som «målbedrift» i Halti Næringshage. Små- og mellomstore bedrifter kan delta. Målbedriftene får rabatterte innovasjonstjenester fra rådgiverne i næringshagen.

Som målbedrift blir virksomheten en del av Næringshagenes nettverk for og i næringslivet, og dermed en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk. Samtidig bidrar du til å styrke et lokalt og regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.

Les mer om våre tilbud under «Bli målbedrift»