_DSC0420

Bli målbedrift:

Bedrifter som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet blir «Målbedrift» i Halti Næringshage. Små- og mellomstore bedrifter kan delta. Målbedriftene får rabatterte innovasjonstjenester fra rådgiverne i næringshagen.

Som målbedrift blir virksomheten en del av Næringshagene i Norge sitt nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk. Samtidig bidrar du til å styrke et lokalt og regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.

Som målbedrift får du:

Årlig utviklingssamtale:
Tilbud om årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial sammen med din faste rådgiver. Kostnadsfritt.

6 timer i året:
Tilbud om 6 timer årlig bistand fra næringshagen. Kostnadsfritt.

Rabatt på ordinær timepris:
– Inntil 50 % rabatt på ordinær timepris.
– Nyetablerte bedrifter kan få inntil 75 % rabatt. Rabatten er avhengig av oppdragets art og omfang, og avtales i hvert enkelt tilfelle.

Kurs- og kompetansetiltak i gjennom næringshagen eller våre samarbeidspartnere:
Gratis deltakelse eller rabatt på alle møter, kurs, work-shops, studier og andre arrangement i næringshagenes regi.

Kostnadsfri profilering:
Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater. Næringshagen arbeider løpende med å løfte fram målbedriftene i lokal og nasjonal presse, gjennom presentasjoner på nett, pressemeldinger mm.