IMG_8173

Prosjektet Regional leverandørutvikling er et samarbeidsprosjekt mellom Senja Næringshage, Halti Næringshage og Næringshage Nord, og skal bidra til å utnytte vekstpotensialet i leverandørnæringene til havbruk og forsvar i Troms.

Prosjektet organiseres med to delprosjekter 1) leverandørutvikling havbruk, og 2) leverandørutvikling forsvar.

Underveis i prosjektet skal de tre næringshagene dokumentere prosessen og jobbe frem en metodikk for hvordan næringshagene som utviklingsaktører kan bidra til å utløse potensial i vekstnæringer gjennom leverandørutvikling.

Prosjektet skal bidra til utvikling av lokale og regionale leverandører til havbruksnæring og til forsvaret i Troms. Målet for prosjektet er å bidra til leverandørutvikling i hele Troms fylke. Nedslagsfeltet for aktivitetene i startfasen er med utgangspunkt i Midt-Troms og i Nord-Troms. Fra år 2 og utover vil prosjektet suksessivt utvides til å inkluder aktører fra resten av fylket i et stadig større nedslagsfelt.

For mer informasjon om prosjektet, kan du benytte prosjektets egen hjemmeside som nås på http://www.leverandorutviklingtroms.no/