20160120_084134

Kompetansehevende tiltak:

Halti Næringshage tilbyr ulike kurs og seminarer, temamøter og konferanser for bedrifter i regionen, ofte i samarbeid med Nord-Troms studiesenter. Følg med på vår facebookside for mer info om hvilke tiltak og kurs som vi har gående til enhver tid.