13214423_1053903694653062_681809677_o

Les mer om HoppIDÉ på www.hoppide.no.

Prosjektet HoppIDÉ er en felles satsing fra de 6 kommunene i Nord-Troms – Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, hvor også partnere som Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Ungt Entreprenørskap og flere andre aktører er involvert.

Prosjektet har som hovedmål å styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen region.

Prosjektet er delt inn i 3 delprosjekter basert på målgruppens alder, og vi i Halti Næringshage AS er involvert gjennom å være prosjekteier og inneha prosjektledelse i delprosjekt B HoppIDÉ «VGS», samt at vi har prosjektledelse i delprosjekt C HoppIDÉ «Unge Gründere».

Under finner du en kort oversikt over oppbyggingen av HoppIDÉ prosjektet.

 

HoppIdeSLIDE