_DSC0420

Vi tilbyr:

Halti Næringshage AS skal tilby bedriftsutvikling på dine premisser – praktisk, konkret og resultatorientert. Vi er en del av Næringshagene i Norge – et nettverk bestående av 47 næringshager, samt at vi har et godt samarbeid med andre innovasjonsaktører i Troms. Gjennom å jobbe aktivt opp mot mange målbedrifter har vi opparbeidet oss erfaring rundt  hva som trengs og hva som virker i ulike typer bedrifter og bransjer, både når du skal starte helt nye bedrifter og når du skal videreutvikle en som fins fra før.

Vår forretningsidé er derfor følgende: Vi tilbyr talenter, ideer og prosjekter i Nord-Troms profesjonell bistand i møte med virkemiddelapparatet, til å utvikle forretningsideer, arbeide med markedet og finne samarbeidspartnere. Vi tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Under menyen Tjenester, vil du kunne finne nærmere beskrivelser av nøyaktig hva vi kan tilby din bedrift.