Arctic Suppliers

 

Arctic Suppliers er et bedriftsnettverk eid av Avfallservice AS, hvor Halti Næringshage står for prosjektledelse. For mer informasjon om prosjektet, kan du benytte hjemmesiden http://www.arcticsuppliers.com/