Forskningsdagene Nord-Troms 2020

Forskningsdagene er en nasjonal vitenskapsfestival og en møteplass mellom forskning og samfunn som har blitt arrangert årlig siden 1995. Halti Næringshage koordinerer denne festivalen for 19. året på rad i Nord-Troms med en rekke arrangementer i perioden 16. – 27. september 2020.
Årets tema er hjernen. De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om hjernen. Likevel er hjernen fortsatt det organet vi vet minst om. I 2020 settes hjernen på dagsorden under Forskningsdagene. Temaet for Forskningsdagene 2020 er relevant for oss alle. Forskningsinstitusjonene bidrar i ulike måter og det blir mye variert under Forskningsdagene i 2020.

Program Forskningsdagene Nord-Troms:

Nedenfor kan du lese om de ulike arrangementene inndelt i ulike kategorier.
Overordnet sett har vi  stort fokus på tiltak knyttet til covid-19 under alle de fysiske arrangementene. Husk god håndhygiene og avstand til andre. Har du sykdomssymptomer, hold deg hjemme. Kontaktinformasjon vil bli samlet inn ved oppmøte på de ulike fysiske arrangementene av smittevernhensyn.

Foredrag på Halti kulturscene under Forskningsdagene 2020

 • Nord-Troms studiesenter og IMMKven arrangerer Lørdagsuniversitetet: Jeg tenker – jeg tenker så det knaker!
  Tid: Lørdag 19. september kl. 13.00 – 14.00
  Sted: Halti Kulturscene
  Om:
  Jeg tenker – jeg tenker så det knaker! er et kvensk arrangement. Med utgangspunkt i flere filmklipp, blant annet fra prosjekt «Isä og Aftenstjernen» diskuterer en filmskaper og en forsker film, spel og kunst som katalysatorer for kvensk språk og kultur. Det blir anledning til å kommentere og stille spørsmål etter innlegget.

  Arrangementet er gratis og åpent for alle.
  Ansvarlig arrangør: Nord-Troms studiesenter i samarbeid med IMMKven.

 • Nord-Troms studiesenter presenterer ferske og interessante masteroppgaver
  Tid: Tirsdag 22. september kl. 18.00 – 20.00
  Sted: Halti Kulturscene
  Om:
  Fire studenter har fått stipend fra virksomheter i Nord-Troms for å skrive masteroppgaver som er relevant for regionen. Resultater/funn i mastergradsarbeidene blir presentert av studentene:

  Ane Marie Lindskog: Mot et lokalt forankret naturvern – En studie av utviklingen i Lyngsalpan verneområdestyre under ny forvaltningsmodell

  Jørgen Nicolai Berg: Engineering geology of the Jettan rockslide, Kåfjorden

  Synøve Jahr: Nettverksdannelse for forvaltningsendring av turistfiske. Nettverksdannelse for samstyring av en kompleks næring i vekst.

  Eman Udaya: From ‘gaze’ to engage: Exploring Digital Technology Usage in North Norwegian Museum Narratives in relation to Tourism Experiences and maginaries.

  Arrangementet er gratis og åpent for alle

  Ansvarlig arrangør: Nord-Troms studiesenter

 • Forskning på sykdommer som rammer hjernen
  Tid: Lørdag 26. september kl. 12.00 – 14.00
  Sted: Halti Kulturscen
  Om:
  Med bistand fra Vibeke Devold Valderhaug arrangerer Halti Næringshage foredrag med tre dyktige forskere som forsker på sykdommer som rammer hjernen. Blant annet skal forskerne holde foredrag om sykdommer som Alzheimers og ALS.

  Liv-Hege Johnsen er fra Oksfjord og jobber som røntgenlege og stipendiat i Tromsø. Hun skal holde foredrag om sitt forskningsprosjekt «Sykdommer i hjernens arterier», som hun arbeider med under forskningsgruppen for Hjerne og Sirkulasjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Per M. Aslaksen er fra Rotsund og er professor og

  forsker ved Norges Arktiske Universitet. Under forskningsgruppen for Kognitiv Nevrovitenskap har han prosjekter innenfor flere ulike felt, som smerte,

  anoreksi og Alzheimer. Han skal holde foredrag, via Zoom, om sin forskning på Alzheimers.

  Vibeke Devold Valderhaug er fra Ålesund, bosatt i Nordreisa, og har en doktorgrad i nevrovitenskap. Hun har forsket på sykdomsmekanismer ved Parkinsons sykdom under forskningsgruppen for

  Translasjonell og Regenerativ Nevrovitenskap ved NTNU i Trondheim, og skal holde foredrag om basisforskning på nevrodegenerative lidelser som Parkinsons, Alzheimers og ALS.

  Program:
  12.00 Registrering
  12.15 Innledning om hvordan man forsker på hjernen
  12.25 «Sykdommer i hjernens arterier» Liv-Hege Johnsen
  12.45 Spørsmål
  12.50 Pause
  13.05 «Alzheimers demens – Kan sykdommen bremses?» Per Aslaksen
  13.25 Spørsmål
  13.30 «Når hjernecellene dør» Vibeke D. Valderhaug
  13.50 Spørsmål
  14.00 Avslutning

  Arrangementet er gratis og åpent for alle

  Ansvarlig arrangør: Halti Næringshage

Digitale arrangement tilknyttet Forskningsdagene i Nord-Troms

 • Forskerne kommer!
  Tid: Mandag 21. september
  Digitalt foredrag kl. 09.00 – 09.45
  Nettmøte kl. 11.00 – 12.00
  Digitalt: framtidinord.no, åpen tilgang

  Forskerne kommer! er et formidlingstilbud produsert av Framsenteret. Forskere og formidlingsfolk fra senterets medlemsinstitusjoner reiser rundt og forteller hva de driver med. For åttende år på rad møter Framsenteret publikum med et innhold som passer for unge fra 14 år og oppover, samt voksne. Forskerne kommer! arrangeres i forbindelse med de nasjonale Forskningsdagene 2020.

  I årets forskningsdager er det de tre dyktige forskerne; Magnus Andersen, Eelke Snoeren og Pernilla Carlsson som reiser rundt og forteller om sine forskningsområder. Magnus Andersen er forsker ved Norsk Polarinstitutt. Han arbeider for det meste med isbjørnforskning. Eelke Snoeren

  er førsteamanuensis i biologisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, og forsker på verdens mest fascinerende innretning, menneskets hjerne. Pernilla Carlsson er miljø- og analytisk kjemiker ved NIVA/Framsenteret, og forsker på hvordan miljøgifter spres i havet.

  NB!

  Med hensyn til covid-19 restriksjoner er det et begrenset antall sitteplasser tilgjengelig for det fysiske arrangementet. Det fysiske arrangementet er derfor forbeholdt elever ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa. Arrangementet vil imidlertid blir streamet og gjort tilgjengelig gjennom nettavisen til Framtid i Nord. I tillegg arrangeres et nettmøte knyttet til Forskerne kommer! på nettavisen til Framtid i Nord fra kl. 11.00 – 12.00. I nettmøte vil det være mulig å stille forskerne spørsmål. Vel digitalt møtt på framtidinord.no!

 • God morgen Nord-Troms!  med Framtid i Nord
  I tilknytning til Forskningsdagene 2020 skal Framtid i Nord og Halti Næringshage arrangere tre digitale frokostmøter med temaene; Frivillig arbeid, Kulturkraft og Næringsliv i Nord-Troms. I sendingene, som ledes av ansvarlig redaktør Kjetil Martesønn Skog, belyser vi positive utviklingsområder i Nord-Troms og intervjuer folk som på ulike måter er gode bidragsytere i og for regionen. Nyt morgenstunden med God morgen Nord-Troms! og en kopp kaffe.
  Program og tema:

  • Frivillig arbeid i Nord-Troms
   Tid: Mandag 21. september, 07.00 og åpen for avspilling hele dagen
   Sted: digitalt på framtidinord.no, åpent for alle
   Om:
   Frivillighet er en bærebjelke i samfunnet vårt; det bidrar til samfunnsutvikling og trivsel i hele Norge og det skapes av ildsjeler som bruker av sin egen tid og krefter til å gjennomføre ulike tiltak. Vi er avhengig av frivillighet for å drive samfunnet fremover, men hva er det som gjør at man blir frivillig? Hva gir det og hva krever det? Dette skal vi utforske nærmere i denne sendingen.
  • Kulturkraft i Nord-Troms
   Tid: Onsdag 23. september, 07.00 og åpen for avspilling hele dagen
   Sted: digitalt på framtidinord.no, åpent for alle
   Om:
   Nord-Troms har et rikt og variert kulturtilbud, men hvordan har man klart å bygge dette opp? Og hva innebærer egentlig kultur? Dette skal vi utforske i denne sendingen.
  • Næringsliv i Nord-Troms
   Tid: Fredag 25. september, 07.00 og åpen for avspilling hele dagen
   Sted: digitalt på framtidinord.no, åpent for alle
   Om:
   Vi har et variert næringsliv i Nord-Troms der det spesielt er høy verdiskapning innenfor havbruk, reiseliv, industri og primærnæring. I denne sendingen skal vi se nærmere på næringslivet i Nord-Troms og hvordan man har lyktes innenfor ulike næringer.

Hjernetrim og kroppstrim under Forskningsdagene 2020

 • Nord-Troms videregående skole arrangerer Truisku Opp.
  Tid: Søndag 20. september
  Turklasse: kl 09.30
  Konkurranseklasse: kl 10.30
  Sted: Kronebutikken, Sørkjosen
  Om:
  Truisku Opp er en trim-, familietur og konkurranseløp som starter ved Kronebutikken. Løypa er 1,7 km og ender 280 moh. Alle kan delta og vi håper å se deltakere i alle aldre.
  Elever fra idrettsfag på vg3 arrangerer løpet og dette inngår i faget treningsledelse som en del av læreplanen.
  Med hensyn til covid-19 oppfordrer vi alle til å holde avstand til hverandre før under og etter konkurransen.

  Arrangementet har to klasser man kan delta i med premiering i begge klasser. Oppmøte og påmelding:

  – Turklasse: Påmelding fra kl. 09.30

  – Konkurranseklasse: Påmelding fra kl. 10.30

  Avgift:

  – kr. 50 per person

  – kr. 150 per familie

 • Nord-Troms videregående skole arrangerer padlekonkurransen; Fra bru til bru
  Tid: Mandag 21. september, kl. 15.00 – 16.00
  Sted:  Reisaelva ved Halti
  Om:
  Fra bru til bru er en padlekonkurranse der bedrifter/arbeidsplasser melder seg på og konkurrerer med andre bedrifter om hvem som har de beste og artigste padlerne på jobben. Padlekonkurransen starter ved nybrua, og går opp til gamlebrua, og deretter tilbake til nybrua. kanoen som kommer først over mål vinner konkurransen. Vandrepokal deles ut til vinnerne.

  Elever fra idrettsfag vg3 arrangerer konkurransen og dette inngår i faget treningsledelse som en del av læreplan for elevene.

  Med hensyn til covid-19 oppfordrer vi alle til å holde avstand til hverandre før, under og etter konkurransen.

  For påmelding, kontakt Merete Eri Bråstad 97940734 eller Bertine Henriksen 95082385.

  Avgift:

  – 500,- pr lag

 • Nord-Troms videregående skole arrangerer Researchers’ Day
  Tid: 
  Tirsdag 21. september, kl. 13.00 – 15.25
  Sted: Nord-Troms vgs, Storslett
  Om:
  Researchers` Day byr på spennende eksperimenter i biologi og kjemi utført av elever fra programfagene kjemi1 og biologi1 ved Nord-Troms videregående skole.

  I biologieksperimentene utforskes sansene våre og de besøkende får bruke sansene og hjernen gjennom ulike aktiviteter. Kjemielevene kjører kjemishow med lys, smell og andre effekter. Vi slutter av med pizza og kahoot.

  NB! 

  på grunn av plassbegrensning og smittevernhensyn er årets Researchers` Day forbeholdt inviterte skoleklasser og dessverre ikke åpent for alle.

 • Kropp og hjerne i samhandling. Reisa Treningssenter arrangerer Soma Mind og Krønsj
  Tid: Fredag 25. september, kl. 17.00 – 18.00
  Sted: Reisa Treningssenter, Storslett
  Om:
  I forbindelse med Forskningsdagene 2020 arrangerer Reisa Treningssenter gruppetime med Soma Mind og Krønsj.  Fra 17.00 – 17.30 blir det lagt opp til Soma Mind, og fra 17.30 – 18.00 er det Krønsj.

  Soma Mind er en helhetlig treningsform som fokuserer på kropp, sjel og sinn gjennom enkle og effektive øvelser fra flere ulike disipliner. Soma er basert på teorien om å bruke kroppen som en helhet for å bli sterk, smidig og skadefri.

  Krønsj er en styrke og strekk økt. Kjønsj rører både kroppen, hjernen og hjertet med spennende variasjon og god flyt til kul musikk. 

  Arrangementet passer for alle og er gratis. Påmelding på www.reisatreningssenter.no

   

Kultur og sosial hjerneaktivitet under Forskningsdagene 2020 i Nord-Troms

 • KYLÄPELI – det kvenske landsbyspelet vises tre kvelder under Forskningsdagene 2020
  Tid: 17. september – 19. september, kl. 18.00 – 19.30
  Sted: Halti Kulturscene
  Om:
  I regi av Kvääniteatteri vises Kyläpeli under årets forskningsdager. Kyläpeli er et kvensk spel, men kan også sammenlignes med en festival med tema – kvensk kultur formidlet gjennom sceniske forestillinger.

  Kyläpeli spilles tre dager i september; 17. september, 18. september og 19. september 2020. Kyläpeli har hatt stor suksess under tidligere Forskningsdager. På forestillingsprogrammet står; Matkala Yksin, som handler om å være på reise alene, og Polkupeli, som er en vandring i Elveparken med rollefigurene fra Mun Kultani.

  Billettpris kr. 150

  Informasjon om billettbestilling finner du på: www.landsbyspel.no

 • Bokutstilling
  Tid: 16. september – 25. september
  Sted: Alle bibliotek i Nord-Troms
  Om:
  I tilknytning til Forskningsdagene 2020 arrangerer alle bibliotekene i Nord-Troms bokutstilling om hjernen.  Bokutstillingene er tilgjengelig i bibliotekenes egne åpningstider.
 • Hjernequiz på Luggeføre Bar og Scene
  Tid: Torsdag 24. september , kl. 21.00 – 00.30
  Sted: Luggeføre Bar og Scene
  Om:
  I forbindelse med Forskningsdagene 2020 arrangerer Luggeføre Bar og Scene quiz torsdag 24. september.
  Påmelding på facebook: Luggeføre bar og scene. Aldersgrense 20 år.

Øvrige digitale arrangement som er tilgjengelig på Forskningsdagene sine nettsider.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig begivenhet. I år blir flere av arrangementene i tilknytning til forskningsdagene streamet og gjort tilgjengelig digitalt. Du kan derfor følge mange arrangementer rundt om i Norge på forskningsdagene.no. Under ser du noen utvalgte digitale arrangement. For fullstendig oversikt, sjekk ut forskningsdagene.no.

 • Den fantastiske hjernen: åpning av Forskningsdagene
  Tid: Onsdag 16. september, kl. 14.00 – 15.30
  Om:
  Arrangementet filmes og sendes direkte fra Aulaen på Universitetet i Oslo. I tillegg oppfordres det til å delta via liveoverføring uansett hvor i landet du befinner deg. Åpningen passer for alle som er interessert i hjernen, liker forskning og underholdning. Se informasjon om påmelding: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-8763
 • Mot máŋggagielatvuohta lea mánnái buorrin
  Tid: Onsdag 16. september , kl. 18.00 – 18.45
  Fremføringen er på nordsamisk.
  Om:
  Flerspråklighet er helt vanlig over hele verden. Mytene om at flerspråklighet er uheldig for barnet eksisterer fortsatt, selv om forskning lenge har vist at barnet ikke tar skade eller har senere utvikling når det læres flere språk samtidig. I denne fremføringen blir problemstillinger knyttet til flerspråklighet i en språktilegnelsesperspektiv, og hvilke fordeler man kan se når barnet lærer flere språk samtidig presentert. Se informasjon om påmelding: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-9118

 • Researchers’ Night Live fra NTNU
  Tid:
  Fredag 25. september , kl. 19.00 – 21.00
  Digitalt på forskningsdagene.no
  Om:
  Arrangementet gir alle muligheten til å bli med på innsida av forskningen som skjer på NTNU.
  RN Live vil bestå av noen utvalgte foredrag og aktiviteter. Arrangementet har sikret seg spennende foredragsholdere til denne kvelden og interessante innslag fra noen av NTNUs forskningsmiljø. Blant annet: Professor og Nobelprisvinner May-Britt Moser holder foredraget: Et vindu inn i hjernens fabelaktige univers – stedsansen. Se informasjon om påmelding: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-8534

   

« Tilbake til arkivet