Reiselivsbedrifter kan nå søke seg med i My Story

Reiselivsprosjektet «My Story» er nå i gang og søknadsportalen der reiselivsbedrifter kan søke seg med er nå åpen! Søknadsfrist for å søke seg med er 10. juni og man kan søke om å være med her.

Prosjektet «My Story – along the Northern Lights Route» er et norsk-svensk-finsk samarbeidsprosjekt som fokuserer på å bistå reiselivsbedrifter bli mer synlige gjennom å bruke kjernefortellinger som et markedsføringsverktøy.

Selskapene vil i prosjektet være med på tre workshoper der man jobber med og lærer om 1) kjernefortellinger og hvordan lage et selskaps kjernefortelling, 2) digitale verktøy og hvordan digitalisere kjernefortellingen 3) lære om digitale markedsføringsverktøy og å ta de i bruk.

Man får underveis i hele prosessen tilgang til bistand fra forretningsutviklere og eksperter innen de forskjellige fagfeltene. I workshopene får selskapene også blitt kjent med og bygd nettverk med andre nordiske aktører innen samme bransje.

Kostnad for å delta er satt til €300 per selskap, men norske selskaper får dekt 70% av kostnadene og timene de legger i prosjektet fra Innovasjon Norge.

Alle reiselivsbedrifter kan søke seg med, noe som gjøres gjennom å fylle ut skjemaet som ligger her.  Frist for å søke er satt til 10. juni.

10-15 selskaper fra hvert land vil velges ut til å delta i prosjektet, og utvelgelsen skjer basert på en rekke kriterier som:

  • Selskapets størrelse
  • Forretningsområde
  • Motivasjon til å være med i prosjektet
  • Hvorvidt selskapet kan delta på alle prosjektaktivitetene.

Dersom dere har noen spørsmål, bare ta kontakt med [email protected], eller [email protected]

« Tilbake til arkivet