Covid-19 informasjon til bedrifter i Nord-Troms

Krisesituasjon som har oppstått som følge av Covid-19 viruset gjør livet utfordrende for mange mennesker. Vi håper at dere er friske, og at dere og deres familier forblir friske.

Næringshagen ser samtidig at mange av bedriftene i Nord-Troms får vanskeligheter. Særlig med tanke på likviditet, men også på grunn av usikkerheten i markedet: Når kommer markedet til å komme tilbake til «normalen»? Det er viktig at bedriften får tilført nok likviditet til å overleve i kriseperioden, samtidig som utviklingsarbeidet ikke må stoppe opp nå, fordi vi kommer til å returnere til normalen.

Næringshagen ønsker å bidra på de områdene der vi kan. Vi ønsker tilbakemeldinger på hvilke tiltak dere trenger på kort og lang sikt, slik at vi kan bistå dere på en best mulig måte fremover. Vi har hjemmekontor så lenge som myndighetene anbefaler dette, men er like tilgjengelig som før. Bare ring eller send en mail.

Halti Næringshage AS – prosjektledere og bedriftsrådgivere:

  • Marius Johansen, Daglig Leder: tlf: +47 995 92 583, send e-post
  • Johnny Mikkelsen, Bedriftsrådgiver: tlf. +47 970 82 608, send e-post
  • Einar Hamnvik, Bedriftsrådgiver:  tlf. +47 415 24 849, send e-post
  • Trude Indrebø, Prosjektleder:  tlf. +47 917 69 578, send e-post
  • Inger Birkelund, Prosjektleder :  tlf. +47 920 55 728, send e-post
  • Anja Thonhaugen, Prosjektleder : tlf. +47 994 21 411, send e-post

Nyttige linker til bedrifter:

 

 

 

 

« Tilbake til arkivet