Oppstart My Story – along the northern lights route

Halti Næringshage AS har fått internasjonale utviklingsmidler for å bistå reiselivsbedrifter i sin utvikling. Interreg Nord, Troms og Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge har gitt tilsagn på 2 millioner til prosjektet. Prosjektet My Story har små reiselivsbedrifter i området fra Tromsø til Tornio i Finland som målgruppe.

Prosjektperiode: 01.02.2020 – 30.9.2022
Totalbudsjett: 827 622 Euro
Partnere: Lapland University of Applied Sciences, University of Turku – Finland Futures Research Centre, Pello Development, Halti næringshage AS

Skal gi kunnskap om sterke markedsføringsverktøy
My Story vil gi reiselivsbedrifter kunnskap om hvordan fortellinger forankret i bærekraftig kultur kan være sterke markedsføringsverktøy og hvordan disse kan brukes for å skille seg ut i mengden. Også Innovasjon Norge har økt fokus på historiefortelling som verktøy for kommunikasjon og samhandling; «Gode historier engasjerer, og din forretningsmodell er historien om hvordan bedriften din fungerer». «Det handler om å treffe målgruppen/kunden der de er og fange deres oppmerksomhet på deres premisser, noe vi finner igjen i Nordnorsk Reiseliv sine strategiverktøy», sier prosjektleder i Halti Næringshage Anja Thonhaugen.

Fokus på grenseoverskridende samarbeid
Prosjektet vil sammen med aktører i Finland legge til rette for grenseoverskridende samarbeid mellom reiselivsaktører. Dette har bedrifter også etterspurt: «Alt startet med prosjektet Our Stories der vi samlet inn lokale fortellinger fra personer og bedrifter for å vise frem kulturen og folket som bor her i nord. Our Stories ble avsluttet i 2019 med svært god måloppnåelse, noe som bidro til at prosjektet vant Arctic Award 2019 for arbeidet som ble lagt ned. Under evaluering av Our Stories fikk vi flere tilbakemeldinger fra bedrifter om hva de ønsket seg videre; de har behov for møteplasser der de kan treffe potensielle samarbeidspartnere og de har behov for å utvikle kunnskapen sin innenfor digital markedsføring. Det var derfor naturlig å gå videre med dette prosjektet som har økt fokus på bedrifter og bedriftsutvikling», sier Inger Birkelund, prosjektleder i Halti Næringshage.

Megatrender gir nye muligheter
Digitalisering, bærekraft og økende turisme er globale megatrender som gir nye muligheter for reiselivsaktører også i vår region. My Story prosjektet gir reiselivsaktører tilgang til et spennende program bestående av 1) workshoper med fokus på hvordan bedriften kan skille seg ut gjennom å bruke fortellinger, og 2) skreddersydd rådgivning og bistand til hvordan hver enkelt bedrift kan jobbe for å bli mer synlig i markedet. Prosjektet skal også utforske hvilke digitale løsninger og kanaler som passer best til formålet.

«Vi oppfordrer alle reiselivsbedrifter som har ambisjoner om å vokse, om å ta kontakt med oss for å bli med i prosjektet» sier Marius Johansen, daglig leder i Halti Næringshage.

For spørsmål om prosjektet ta kontakt med:
Prosjektleder Inger Birkelund, tlf: 920 55 728, e-post: [email protected]
Prosjektleder Anja Thonhaugen, tlf: 994 21 411, e-post: [email protected]

Informasjon om prosjektet kan også finnes her:

« Tilbake til arkivet