VI SØKER FORRETNINGSUTVIKLER

Halti Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og samhandling i og for Nord-Troms. Vi bistår gründere og etablerte bedrifter med å utvikle og kommersialisere forretningsideer, arbeide mot nye markeder, hente inn risikokapital, skaffe til veie riktig kompetanse og nettverk. Deler av vårt arbeid er knyttet til SIVA sitt næringshageprogram, et distriktsvirkemiddel som skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. Vårt nedslagsfelt er Nord-Troms, men vi jobber med prosjekter, bedrifter og etablerere over hele fylket. Vi er engasjert i større utviklingsprosjekter, og jobber tett på vekstnæringer som havbruk og reiseliv.

Vi øker vårt engasjement mot næringslivet Lyngen/Storfjord-området og etablerer et nytt kontor på Lyngseidet. Halti Næringshage søker en ny forretningsutvikler for å bemanne kontoret. Stillingen lyses ut for en periode på 2 år, men vårt mål er at dette skal bli et permanent kontor fremover.

Lyngen og Storfjord har et variert og spennende næringsliv med bedrifter som spenner over et stort spekter. Både i innhold og størrelse. ______________________________________________________________________

Halti Næringshage har i dag seks entusiastiske og kompetente medarbeidere med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn. Vi søker nå en engasjert forretningsutvikler i 100 prosent stilling, som ønsker å bidra til utvikling av næringslivet og en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.

Har du erfaring fra innovasjonsarbeid, kompetanse innen forretningsutvikling, næringslivserfaring og/eller økonomibakgrunn? Har du ambisjoner og motiveres av å lykkes sammen med næringsaktører? Da hører vi gjerne fra deg!

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Utvikling og rådgiving for bedrifter i Nord-Troms
 • Bistå bedrifter i arbeidet med å søke finansiering til utvikling og forskning
 • Prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Representere næringshagen i ulike fora
 • Tett samarbeid med offentlig virkemiddelapparat
 • Markedsarbeid for å etablere nye prosjekter sammen med teamet i næringshagen og eksterne samarbeidsparter

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet
 • Erfaring fra næringslivet eller innenfor næringsutvikling
 • Analytisk og systematisk
 • Handlekraftig, selvstendig og med gode samarbeidsevner
 • Opptatt av gode resultater
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Representerer våre verdier som er «raus, robust og rå»

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Engasjerte og dyktige kolleger i et stort og godt utviklingsmiljø

Arbeidssted: Lyngseidet i Lyngen kommune. Prosjektarbeid og oppdrag i hele nedslagsfeltet vårt.

Tiltredelse: Snarest

For spørsmål kontakt daglig leder Marius Johansen tlf. 995 92 583.

Søknad med CV sendes innen 29.3.2019 til [email protected]

« Tilbake til arkivet