VI SØKER FORRETNINGSUTVIKLER

Halti Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og samhandling i og for Nord-Troms. Halti Næringshage bistår gründere og etablerte bedrifter med å utvikle og kommersialisere gode forretningsideer, arbeide mot nye markeder, innhente risikovillig kapital, riktig kompetanse og viktige nettverk. Deler av vårt arbeid er knyttet til det nasjonale næringshageprogrammet, et distriktspolitisk virkemiddel fra stat og fylkeskommune som skal bidra til økt nasjonal verdiskapning. Vårt hovednedslagsfelt er Nord-Troms, men vi jobber også med prosjekter, bedrifter og etablerere over hele fylket. Vi er engasjert i større utviklingsprosjekter, og jobber tett på vekstnæringer som havbruk og reiseliv. Vi er lokalisert sammen med ulike virksomheter og egne målbedrifter, og er del av et utviklingsmiljø på rundt 50 personer.

______________________________________________________________________

Halti Næringshage har pr. i dag fem entusiastiske og kompetente medarbeidere med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn. Vi søker nå en engasjert forretningsutvikler i 100 prosent stilling, som ønsker å bidra til utvikling av næringslivet og en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.

Har du erfaring fra innovasjonsarbeid, kompetanse innen forretningsutvikling, næringslivserfaring og/eller økonomibakgrunn? Har du ambisjoner og motiveres av å lykkes sammen med gründere og samarbeidsparter? Da hører vi gjerne fra deg!

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
 • Utvikling og rådgiving for bedrifter i etableringsfasen
 • Bistå bedrifter i arbeidet med å søke finansiering til utvikling og forskning
 • Prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Representere næringshagen i ulike fora
 • Markedsarbeid for å etablere nye prosjekter sammen med teamet i næringshagen og eksterne samarbeidsparter
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
 • Relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet
 • Erfaring fra næringslivet eller innenfor næringsutvikling
 • Analytisk og systematisk
 • Handlekraftig, selvstendig og med gode samarbeidsevner
 • Opptatt av gode resultater
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsetting.

Vi tilbyr:
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Engasjerte og dyktige kolleger i et stort og godt utviklingsmiljø

Arbeidssted: Halti næringshage i Storslett sentrum, Nordreisa kommune. Prosjektarbeid og oppdrag i hele regionen (Nord-Troms) og Troms.

Tiltredelse er ønskelig innen 1. oktober 2018.

For spørsmål kontakt daglig leder Marius Johansen tlf. 995 92 583.

Søknad med CV sendes innen 10. august 2018 til [email protected]

« Tilbake til arkivet