Kurs: Økt konkurransekraft og lønnsomhet

Vi inviterer til kurs med fokus på økt konkurransekraft og lønnsomhet  med Finn Steinar Heimly, Handelshøyskolen ved UiT.

Dette blir en kombinasjon av kurs på kvelden onsdag 14. mars og mulighet for individuelle bedriftsspesifikke gjennomganger tidligere på dagen (kl. 10–15) eller i etterkant pr. e-post eller telefon.

NB! Husk å sende oss bedriftens seneste regnskap for analyse og grunnlag for rådgivningen!

Kurset som starter kl. 17:00 og varer til 20:00 (ev. frem mot 21:00 hvis behov) har følgende temaer:

  1. Årsregnskapet – bedriftens årlige rapportering av resultatregnskap, balanse, noter samt styrets beretning. Målet er at deltakerne skal forstå årsregnskapet og hva det kan fortelle om bedriftens stilling og utvikling. 
  1. Mål for bedriftens utvikling – har til hensikt at deltakerne skal se verdien av at virksomheten drives etter et konkret mål knyttet til konkurranseevne og lønnsomhet, via:
  • Salgsinntektene – med fokus på økt lønnsomhet og økt omfang i salget
  • Varekostnadene – med fokus på reduksjon av varekostnadene og varelageret
  • Personalkostnader – med fokus på produktivitet
  • Øvrige driftskostnader – med fokus på mer kostnadseffektiv drift
  • Utestående fordringer – med fokus på reduserte utestående fordringer

Kursdelen inkluderer analyse av deltakernes egen virksomhet på bakgrunn av egne regnskapstall, en vurdering av sterke og svake sider og en direkte tilbakemelding om aktuelle forbedringspunkter for økt lønnsomhet. På forhånd oversendes bedriftens seneste årsregnskap som analyse- og vurderingsgrunnlag.

De deltakerne som ønsker det gir ved påmeldingen uttrykk for ønsket tidspunkt på dagtid mellom kl. 10 og 15 for gjennomgang av egen bedrift. Alternativt kan den individuelle gjennomgangen tilbys på e-post/telefon i etterkant av kurset. For hver bedrift skal den individuelle gjennomgangen resultere i valgte prestasjonsområder, som f.eks. prisfastsettelse, måltall for salgsvekst mm. og et nytt budsjettforslag.

Kursavgift er kr. 1.950 per bedrift, inkludert bevertning og individuell gjennomgang av bedriftens regnskap, samt rådgivning om egen bedrift. Dersom flere medarbeidere deltar fra samme bedrift betaler deltaker nr. to og tre osv. kun kr. 300 pr. person. Utbyttet vil bli best dersom flere fra samme bedrift gjennomgår kurset sammen.

Våre målbedrifter har 50 % rabatt på deltakeravgiften. Ved spørsmål omkring dette, ta kontakt med Rune Steinsvik (48302892) eller Eirik Bjørklund (97629662).

Påmeldingsfrist: onsdag 28/2 kl. 16:00. Meld deg på kurset her.

Påmeldingen er bindene og det er et begrenset antall deltagere. Kurset gjennomføres under forutsetning av et minimum antall deltagere.

« Tilbake til arkivet