Innovasjonsplattform TROMS

Halti Næringshage AS har i samarbeid med Næringshagene i Troms prosjektledelse på prosjektet Innovasjonsplattform TROMS, som har som mål å øke samarbeid og synergieffekter mellom innovasjonsaktører i Troms Fylke.

Vardebilde uten eventinfo

Foto: Tor Ivar Næss

Prosjektet er finansiert av Troms Fylke, og per dags dato er deltakerne blant annet

Innovasjon Norge, KUPA, TFK, etc etc

For mer informasjon om prosjektet kan xxxxxxx kontaktes

 

« Tilbake til arkivet